Przejdź do treści

Pomoc

Rejestracja nowego zgłoszenia

Aby zarejestrować nowe zgłoszenie społeczne należy w głównym widoku modułu kliknąć przycisk . Uzytkownik zostanie przeniesiony do widoku rejestracji zgłoszenia.

 

Formularz rejestracji zgłoszenia został podzielony na poszczególne sekcje. W górnej części formularza znajduję się regulamin przekazywania zgłoszeń społęcznych do urzędu wraz z ewentualnymi załącznikami udostępnionymi przez urząd w ramach rejestracji zgłoszenia.

 

Uwaga!

Należy pamiętać, że wszystkie pola oznaczone gwiazdką * są wymagane. Brak uzupełnienia danego pola uniemożliwi utworzenie nowego zgłoszenia.

 

W sekcji Podstawowe informacje użytkownik ma możliwość zdefiniowania kategorii oraz ewentualnej podkategorii danego zgłoszenia, wprowadzenie tytułu zgłoszenia oraz opisu czego dane zgłoszenie dotyczy.

Sekcja Załączniki pozwala użytkownikowi na złączenie dodatkowych dokumentów dotyczących zgłoszenia.

 

Uwaga!

Ilość załączników możliwych do dodania przez użytkownika do zgłoszenia jest definiowana przez administratora systemu.

 

Sekcja Lokalizacja pozwala na ewentualne wskazanie na mapie miejsca które dane zgłoszenie społeczne dotyczy.

Sekcja Zgłoszenie zawiera dane osobowe i adresowe zgłaszającego.

 

W dolnej części formularza znajdują się również oświadczenia wymagane przez urząd. Po ewentualnym wypełnieniu wszystkich pól wymaganych i akceptacji oświadczeń, proces rejestracji zgłoszenia zostanie zakończony po naciśnięciu przycisku .

 


Ułatwienia dostępu: